Du är här:Start > Om oss > Vår tro

Vår tro

Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting
som man inte ser. (Hebreerbrevet 11:1)Den kristna tron är gammal, nästan 2000 år, ändå har kärnan i den kristna tron förblivit densamma genom alla dessa år. Vår övertygelse är att detta inte är en slump utan ett tecken på att innehållet håller att bygga sitt liv, sitt hopp och sin tro på.

            

På den här sidan kan vi bara skissa snabbt vad tron består i, men den enkla bild som framstår här innehåller ändå kärnan av tron. Det är en av den kristna trons märkligheter, vi menar att den är så enkel och begriplig att ett barn kan förstå den, men samtidigt så djup att ingen människa fullt ut kan förstå dess helhet.


Det betyder att mängden information inte är avgörande för att din och min tro ska vara "på riktigt". Det avgörande för vår personliga tro är att Gud själv genom sin Ande gör levande och verkligt i våra hjärtan att det vi bekänner är sant. Detta är någonting som vi är helt övertygade om att Gud vill göra i ditt liv eftersom det är något som vi själva har fått uppleva.


Men tron är inte en privatsak. Du eller jag kan inte ändra på kärnan i tron, den är given till oss genom historien och vi måste ta ställning till om vi vill vara en del av den världsvida och historiska familj som kallas den kristna kyrkan.


Olika kyrkor tror på lite varierande sätt, men det är ändå mer som vi har gemensamt än som skiljer sig åt. De allra flesta kristna, också vi, skriver under på den apostoliska trosbekännelsen:


Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.


Bibeln?


Bibeln är grunden för vår kunskap om Gud och Jesus är bibelns centrum. Det är i bibelns berättelserna om hur Gud handlat med människor i olika tider och i varierande situationer som konturerna om vem denne Gud är träder fram. Guds stora gåva till oss är att Gud inte har hållit sig borta från oss besvärliga, bångstyriga, egoistiska människor. Nej, Gud har valt att visa vem Gud är för oss, först och främst genom att själv stiga ner och bli en människa. Berättelserna om Jesus är vår dyrbaraste skatt.


Dessa berättar för oss att människans väg till Gud går genom Jesus Kristus som banade väg för oss med sin egen korsdöd. I Jesus finns det förlåtelse för den ondska som vi var och en är skyldig till, på kristet språk kallar vi det för synd. Synd är inte i första dåliga handlingar. I första hand är synden att vi missar målet med våra liv här på jorden och i livet efter döden. Att vi inte fulländar den potential som vi har därför att vi stänger ute Gud ur våra liv.


Jesus tog skammen, skulden och konsekvensen av människans synd och öppnade en väg till Gud. Genom Jesus kan vi upprätta en relation med Gud. Förr om tiden kallade man det att man kan få frid med Gud och det uttrycket är egentligen inte alls dumt.Kyrkan?


När Jesus sammanfattar vad som är det viktigaste reglerna som Gud har gett oss då säger han:


"Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv" (Matt 22:37-39).


Att vara en troende kristen är att bli del av en gemenskap, del av ett folk, som tillsammans går trons väg. Det är tillsammans med andra människor som tron har sitt naturliga sammanhang. Gud kallar oss att älska varandra och betjäna varandra med de särskilda gåvor och talanger som vi har.


Ända sedan de allra första kristnas tid har kristna människor samlats för att tillbe Gud. De har dragits till varandra eftersom den Gud som har rört vid deras liv kallar dem på samma gång att dela sina liv med andra.


Att dela sitt liv, sin tro, i en gemenskap är inte ett tillval till kristen tro (som en sorts plusmeny på hamburgerrestaurangen). Det är en central del av tron själv.


Pingstvän?Vad är det som är speciellt med att vara pingstvän? Varför finns det en kyrka som heter Pingstkyrkan?


Pingströrelsen växte fram under början av 1900-talet. Den spreds fort och på vissa håll på vår jord sprider den sig snabbt än idag.

Rörelsen växte fram genom den speciella erfarenhet av den heliga Andes påtagliga närvaro i enskilda och i gemenskapen. På många håll upplevde man att det liv som Gud ville förmedla genom erfarenheten av Anden inte fick rum och man valde att starta egna kyrkor.
Vi är glada och stolta över vårt andliga arv från pingströrelsen. Men vi är inte så självgoda så att vi inte förstår att vi har mycket att lära av andra kyrkor.


Pingstvänner betonar alltså den helige Andes närvaro och verk, att Anden är verksam idag genom vanliga människor. Man kallar detta för att vi är karismatiska från grekiskans charisma som betyder nådegåva.

Vi menar dock inte att Anden skulle vara uteslutande eller ens mer närvarande bland oss än bland andra kristna, det skulle vara absurt. Men vi vill kanske tala lite extra om Anden och det liv som vi har fått uppleva genom Andens verk i våra liv.


Pingströrelsen är också en samling kyrkor som inte har något gemensamt överhuvud som en biskop. Varje församling är i princip ansvarig för sin egen lära även om man strävar efter samsyn i viktiga frågor.Min åsikt är att olika kyrkor finns för att vi människor är begränsade och syndiga. När vår trosresa har kommit till slutet, det som vi kallar himmelriket, då kommer det inte att finnas olika grupper som håller sig till sig själva, utan en enda skara människor av alla folkslag som tillber samme Gud. Jag är därför glad för att vi idag ser att olika kyrkor närmar sig varandra.

Men fram tills dess får vi leva med att vi har olika övertygelser om vad tron innebär och hur man ska leva ut sin tro.Vi i Pingstkyrkan här i Nordmalingsbygden vill vara en gemenskap där vi tillsammans, som kroppsdelar i en kropp, hjälper varandra att följa Jesus.

Vi är vanliga människor vilket betyder att vi inte är så heliga som vi skulle vilja, att vi ständigt misslyckas med att följa Jesus. Det betyder att vi ibland sårar varandra och gör varandra besvikna, som vilken familj som helst.

Men viktigast av allt är att vi försöker förlåta varandra när saker går snett. Att vi försöker uppmuntra och stärka varandra. Att vi försöker förstå vad det innebär att följa Jesus. Att vi inte ger upp utan tror och hoppas att det kan gå att bli mer lik Jesus med tiden och med varandras stöd.Välkommen att besöka oss!


//Kenneth Mattebo, pastor.