Gudstjänst

Gudstjänsten, som vanligtvis hålls kl. 11 på söndagar, är vår stora fest. Det

är då vi får samlas som en storfamilj inför den Gud som vi hoppas och tror på.

När vi firar gudstjänst så tror vi att Gud är mitt ibland oss med sin Ande. Därför
är gudstjänsten mycket mer än en trevlig sammankomst, det är där vi på ett
särskilt sätt vänder vår uppmärksamhet mot Gud och väntar att Gud ska komma
oss till mötes på olika sätt.

Samlas vi för att Gud är mer närvarande i kyrkan än i köket hemma? Nej, Gud är
överallt närvarande och särskilt hos den som med ärligt hjärta söker Gud.
Mer riktigt är nog att vi samlas för att vi är människor.
Som människor är vi skapta med behov av gemenskap. Som ett talesätt går
"ingen människa är en ö". Vi har alla behovet att dela våra erfarenheter med
andra människor, Att få se uttrycket i en annan människas ansikte när vi delar
vår glädje eller sorg, det vi ber om och hoppas på.

Vi firar enkla gudstjänster och vi vill att våra gudstjänster ska vara tillgängliga för
så många som möjligt .
Om du är ovan att gå i kyrkan så kommer du säkert ändå att fundera på varför vi
gör si men inte så, eller vad något ord som sägs egentligen betyder. Var inte rädd att
fråga om det är något du undrar över.


Du är välkommen att besöka oss. Man behöver inte ha på sig några särskilda kläder på våra samlingar.


Gå till kalendern för att se när och var vi firar nästa gudstjänst, och välkommen.