Du är här:Start > Blogg

29 jan tisdag

Ekumenik?

I söndags på vår gudstjänst här i kyrkan informerade jag om den kommande ekumeniska vecka som vi har varje år och som går av stapeln nästa vecka.

Det kommer bli en bra vecka! Lovsångsgudstjänst på onsdagen i Nordmalings kyrka, på torsdagen är vi värdar för ett bibelstudium i Norrfors och på fredagen firar vi gudstjänst i pingstkyrkan på kvällen med duktig tillresande talare. På lördag fortstätter det med gudstjänster i Salemkyrkan i Mo och avslutning i Svenska Kyrkan på söndag.

Men det slog mig i söndags att alla inte brukar vara så flitiga att besöka andra kyrkors gudstjänser. Och det är klart, om man är aktiv i en församling så är det ju dit man prioriterar att gå på gudstjänst. En annan faktor är troligen också vanlig lathet, vi ids inte gå och besöka andra kyrkor därför att det innebär något annorlunda än vad man är van och då väljs det bort.

Men de finns också dem som tycker att man inte ska fira gudstjänst med kristna från andra kyrkor på grund av olikheter i lära, liv, spiritualitet och annat som kan skilja åt.

Därför vill jag påminna om att Jesus bad att alla som skulle bli hans lärjungar skulle vara ett.

Men jag ber inte bara för dem, utan också för dem som kommer att tro på mig genom deras ord. Jag ber att de alla ska vara ett, och att de ska vara i oss liksom du, Far,är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du gett mig har jag gett till dem, för att de ska vara ett liksom vi är ett: jag i dem och du i mig, så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska
världen förstå att du har sänt mig, och att du har älskat dem så som du
har älskat mig. Joh 17:20-23

Det är alltså ett misslyckande mot Jesu vilja om kristna är osams med varandra. Men det är också ett misslyckande att det finns flera olika kyrkosamfund. Det kan man inte kalla att vara fullkomligt förenade till ett som Jesus faktiskt ber.

Då säger någon alltid typ "men det är ju bra att det finns olika kyrkor för att olika människor ska kunna hitta någon som passar dem". Nej säger jag då, det är det inte. Det bästa vore om alla som kallar sig troende på Jesus Kristus kunde förenas under ett gemensamt tak där man olikheter till trotts erkänner den större och viktigare överlåtelsen till han som är huvudet för kyrkan. (En sådan kyrka skulle inte nödvändigtvis ha problem att nå olika typer av människor med evangelium).

Men. Som läget nu är, med allvarliga skillnader i hur vi läser bibeln och förstår vad efterföljelse till Jesus Kristus innebär så är det nog ofrånkomligt med olika samfund. Och i det läge som nu är kan det komma gott ur det faktum att olika samfund och kyrkor arbetar på olika sätt. Det betyder dock inte att Jesus har ändrat sig och kom på i efterhand att det kanske var bra ändå om hans efterföljare var skiljda åt trotts allt.

Detta är alltså grunden till att vi i vår församling firar gudstjänst och nattvard med kristna från andra samfund: Jesus, som är vår Herre, hade en vilja att vi skulle vara ett. Det är ett synligt tecken på att vi har det mest centrala gemensamt.

Sedan. Ska det finnas ett levande och modigt samtal om vad som skiljer sig åt mellan olika kyrkor och samfund. Vi bör inte släta över det vi anser vara viktiga skillnader. Men ett samtal om känsliga frågor kan nog bara bli bra om vi först har visat varandra kristen kärlek.

Så besök gärna en kyrka som du inte brukar gå till nästa vecka. Du behöver inte stå för allt som de står för, du kan välja att fira det du har gemesant med dem till att börja med.

Vi ber om Guds välsignelse över alla på Jesus troende i vår kommun.

/K

15 jan tisdag

Vid Jesu fötter

Ett nytt år har börjat! I vår församling har vi nu en vecka där vi tar några extra bönetillfällen och dessutom uppmanar till fasta. Fasta innebär vanligtvis att man avstår från mat en viss period och kanske använder tiden som blir över för bön. Det kan vara en måltid eller en dag eller mera. Det kan också vara att man väljer att äta en enklare kost som ett tecken på att det inte är festläge utan tid för allvar och arbete.

Det är lätt att tänka att det inte spelar någon roll att man ber eller fastar. Det är inte alltid man känner något särskilt eller kan se märkbara resultat av den extra ansträngningen. Men det är här tron kommer in. Vi ber för att vi tar Guds ord på allvar och där uppmanas vi att be återkommande. Vi ser på Jesu liv hur det var viktigt för honom att gå åtsidan i stillhet. Tron säger oss att Gud hör och att saker sker när vi ber och tillber Gud.

Inte minst tror vi att det händer något med oss själva. Det är lätt att bönen mest blir en önskelista inför Gud, men det är inte det enda som bön är och kanske inte ens det viktigaste. Kanske är det viktigaste att avskilja tid och uppmärksamhet åt att bereda en plats där jag ger Gud min fulla närvaro. En plats vid Jesu fötter där Guds närhet får prägla mig.

Gud är allestädes närvarande. Men Guds Ande är påtagligt närvarande där människor sträcker sig efter Gud genom Jesus Kristus. Och där Guds Ande är där är frihet. Där görs vi fria. Vår inre människa får luft, kan andas djupt.

Någon har sagt att bönen gör hjärtat vidare så att Guds kärlek får större plats. Bönens belöning är inte först och främst att vi kan bocka av något från vår gudomliga önskelista utan mötet med honom själv, han som är vägen, sanningen och livet.

Gud välsigne dig!

11 dec tisdag

Väntans tider

Vi är inne i advent, väntan och förberedelse på den ankomst som vi blivit lovade.

Mycket med Jesus var ju spektakulärt, så också hans bortgång. Det gick till så att han typ flög in i himlen tills han inte syntes längre. Och lärjungarna stod kvar på berget och tittade uppåt. Efter en stund kom en ängel och sa att dom kunde sluta stirra och så lovade ängeln att Jesus en dag skulle stiga ner på samma plats och det skulle ske med dunder och brak så att hela världen skulle se det.

Detta hopp bar den tidiga kyrkan genom tider av svårighter. De var övertygade om att Jesus snart skulle komma tillbaka och vi kan läsa i bibeln att det redan då kom elaka tungor som frågade dem hur det gick med den där ankomsten? Men även om åren gick så har vi som kallats kristna inte slutat vänta på Jesu andra ankomst och det är en av sakerna vi påminner varandra om i advent.

Det är inte så roligt att vänta. Vi vill gärna ha det vi vill ha nu genast! Så var det förut också även om jag tror att vi blivit ännu mer otåliga i och med teknisk apparutur och andra hjälpmedel som gör att vi behöver vänta i allt färre sammanhang.

Vi som har det bra och ser fram emot jul och nyårsfiranden med överflöd av mat i trygghet bland familj och vänner. Vi behöver komma ihåg att vår värld är i drastiskt behov av en frälsare. Världen kan inte vänta på att den ondska och det lidnade som rasar runtomkring vår jord ska få ett slut.

Låt denna advent få bli en bön för de medmänniskor vi har som ropar ut till Gud efter rättvisa. Gud har lovat att skipa rätt, vi säger kom snart Herre Jesus!

13 nov tisdag

Om du visste..

Om det var så olyckligt att något otrevligt kommer att hända dig i
framtiden skulle du då vilja veta om det i förväg eller inte?

Om man inte vet så är man så att säga "lyckligt ovetande" om den kommande prövning och kan leva sitt liv utan att påverkas av det som ska komma. Men om man vet så kan man förbereda sig och kanske mildra konsekvenserna av det som ska drabba en. Men risken är att man låter vetskapen påverka ens liv så mycket att man inte blir fri att leva här och nu. 


Vad är bäst? Kanske är det från fall till fall och person till person.

Men det finns ett tillfälle i nya testamentet när Jesus berättar för sina
närmaste vänner, lärjungarna, att det skulle komma en stor katastrof som skulle förstöra det enorma templet som fanns i Jerusalem och att hela staden skulle bli öde. Dvs, hela deras kända värld skulle förstöras och detta under stort lidande.

40 år senare blev detta en verklighet när romarna jämnade templet med marken och hela den judiska befolkningen blev utkastade ur Jerusalem och in i det som kallas diasporan, den stora förskingringen.

I det läget, när de som satt framför honom frågade Jesus om de kunde få några
tecken att titta efter för att kunna ana när detta skulle hända, då
berättar Jesus några saker som dom skulle hålla ögonen på för att veta
att denna hemska händelse höll på att närma sig.

En kort sammanfattning av det Jesus sa är att det kommer att bli sämre
innan det blir bättre. Krig, katastrofer, oro, rykten, hat mot Jesu
namn, svek från vänner och kärlekslöshet. Allt sådant och mer skulle de
vara med om innan Jesus skulle komma tillbaka och skapa fred.

Jesu ord gäller fortfarande för oss idag eftersom han ännu inte kommit
tillbaka. De saker som Jesus sa skulle gälla under den sista tiden
gäller oss idag och de kommer att öka i intensitet innan Guds rike
kommer med fred i sin fullhet. Precis som en förlossning börjar med små smärtor som eskalerar innan barnet äntligen kommer ut.

Jesus ville alltså att vi skulle veta att våra dagar på jorden kommer innebära svårigheter. Varför? Jo han ger oss själv svaret i sitt tal i Matt 24. Jesus visste att när det ser mörkt ut omkring oss så kommer många som tror på Gud att börja
tvivla och undra om Gud verkligen är att lita på. En del kommer att
utnyttja situationen och lura människor i Guds namn. Tyvärr kommer många att förlora kärleken till medmänniskor och misstänksamhet breda ut sig.

Då blir några saker viktiga:

Låt er inte luras!
Gud har kontroll, Gud går att lita på och Gud kommer till slut att
skapa den fred som Gud har lovat. Lita inte på tokstollar som säger att
de vet när Jesus ska komma tillbaka eller säger att han redan har
kommit.

Var inte rädda!
Rädsla leder till dåliga beslut. Det får oss att dra oss undan varandra och leder till
misstänksamhet mot dem som är annorlunda.

Håll ut!
Det som är svårt i våra liv och i världen kommer inte få fortsätta för
alltid utan det kommer att slut på det. Så ibland får vi bara hålla ut.

Evangelium ska predikas över hela världen: 
De glada nyheterna om att Jesus har vunnit seger över allt är starkare än all ondska och allt elände. Det kommer att spridas över hela världen
innan slutet kommer. 

Slutet blir att Gud vinner även om det inte alltid kommer att se ut så.

Det var vad Jesus ville att vi skulle veta inför vår framtid.

Gud välsigne din dag!

23 okt tisdag

Jag skäms inte..

I våra bönegrupper läser vi just nu gemensamt ur Romarbrevet. Troligen det brev som det är skrivet mest om genom kyrkohistorien. Ivraren för renhet i den judiska tron Saulus, blev Paulus ivraren för Jesus Kristus och kanske den viktigaste figuren i den tidiga kyrkan.

Hans omvändelse är välkänd och dramatisk. Han fick möta den uppståndne Kristus på väg till Syrien där han hade fått fullmakt att jaga kristna (det var i norra Syrien som man först hade börjat använda namnet kristna).

Så vi behöver inte ens gå längre än till en av den kristna kyrkans allra första och största ledare för att kunna konstatera att religion i allmänhet inte är någon självklart god sak. För Paulus ledde "religion" honom till att begå frukansvärda handlingar och vi ser samma sak runt om vår jord. Men det var också "religon", hans gamla tro nu tolkad genom mötet med Jesus, som förändrade allt och ledde till ett liv i överlåten kärlek till andra.

Han fick gå från mörker och hat, till ljus och kärlek. Inte konstigt att han säger

"Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först men också greken" Rom 1:16

Hur är det med dig och mig? Ibland går snacket om religion (inte minst i valrörelsetider) bara kring det man tycker är negativt. Och vi som är troende hukar oss allt mer och kanske börjar undra vad det är vi tror på och lever efter egentligen!

Men jag som troende på Jesus försvarar inte religion i allmänhet. Det vore som att försvara politik i allmänhet eftersom man tycker att demokrati är en fin sak.

Det som jag absolut gör! Är, att jag inte skäms för min tro på Jesus Kristus. Gud och människa, den evige Gudens avbild som levde bland människor, dog och uppstod igen. 

Mötet med den uppståndne Jesus är den avgörande skillnaden som gör att kristen tro inte är vilken "religion" som helst.

Häng med och läs Romarbrevet. Om någon månad kommer det att komma ett bibelstudium på första delen.

Gud välsigne just dig! / Kenneth

25 sep tisdag

Lägesrapport

Hallå ni som läser här! Nu var det länge sedan jag skrev något
så jag tänkte att ni kunde få en liten lägesuppdatering. Sommar och
höstupptakt har genomförts och rutinerna är igång. I alla fall snart för
oss i min familj. Jag håller precis nu på med inskolning till förskolan
med mina två senaste juveler. Alla ni som har provat det vet att det är
lite nervigt att lämna bort sina barn hos andra även om man vet att det
kommer att gå bra. Det är inte så kul när man kommer tillbaka och får
onda ögat för att man lämnat bort dom. När dom väl inskolats kommer jag
att återgå till att arbeta mer regelbundet i församlingen. Vi
har haft mycket besök på våra söndagsgudstjänster i höst. Det har varit
roligt, inte minst besöket av Thomas Nordberg på vårt församlingsläger
var trevligt. Även att få besök av Vännäs Pingst med deras nya
pastorspar Robert och Hanna Blomqvist. Nu
på söndag predikar Per-Gunnar Israelsson som varit evangelist och
föreståndare i församlingen tidigare. Han och hans fru Inger har vi haft
glädjen att få hälsa välkomna som medlemmar sedan de avslutat sin
tjänst som pastorspar i Vännäs Pingstförsamling. Se till att komma på
Gudstjänst på söndag!För övrigt läser vi i
våra bönegrupper ur Daniels bok och det blir ett bibelstudium om den
framöver. Det blir intressant! Även Svennez har dragit igång med två
framträdanden och snart börjar övningarna. Vill du vara med och spela så
är det bara att dyka upp. Vi hade även
premiär för dubbla gudstjänster i söndags. Nordmaling på förmiddagen och
Mjösjöby på eftermiddagen. Jag tror inte vi har samlat så mycket folk
totalt en vanlig söndag sedan jag började här för tre år sedan. Riktigt
roligt.

Gud är god och lönar dem som söker honom. Det är vår fasta övertygelse och drivkraft i allt vad vi gör i vårt församlingsliv.

Välkommen att vara med vem du än är. Man behöver inte vara medlem för att besöka oss eller engagera sig i något som vi gör.

Hoppas vi ses! /

Kenneth Mattebo, pastor

22 maj tisdag

Tacksamhet

De senaste dagarna har jag varit vad man tidigare i kyrkliga sammanhang kallar salig :) Ja man kan höra det ordet ibland nu också..

Man är glad, tacksam, det bubblar fram en sång till Herren i ens inre. Ja det gör vardagen lite lättare, ljusare och gladare.

Den här gången är min salighet ett eko från helgen som vi fått ha tillsammans i Korskyrkan och Pingstkyrkan här i Nordmaling. Jag upplevde att de blev platser där vi fick möta Herren. Vi talade naturligtvis om Guds Ande, sjöng sånger om Anden. Bad att få uppleva hans påtagliga närvaro. Och min upplevelse är att Gud var nära oss denna pingsthelg.

Det fyller mig med glädje och tacksamhet men också stor ödmjukhet att skaparen av himmel och jord verkar vara intresserad av oss. Gud ser allt och hör allt som pågår men har som bibeln säger sitt öra vänt till dom som åkallar honom. Det är någonting oerhört stort!

Gud möter oss inte bara för en upplevelse. Guds Ande kommer till oss för att läka oss, lära oss, uppmuntra och förmana, påminna oss om Jesus och mycket annat. Inte bara för vår egen skull utan för att vi ska få bli sändebud till människor runtomkring oss, särskilt dem som lider på olika sätt.

I bibeln står det att den helige Ande kom ner över Jesus vid hans dop, och blev kvar. Det är Guds längtan för alla människor också dig, vem du än är. Gud vill komma över dig och bli kvar.

Välkommen att besöka våra gudstjänster och Gud välsigna dig.

/ Kenneth

8 maj tisdag

Ny säsong nya perspektiv

Våren kommer! Vem trodde det!? Livet återvänder, allt och alla blir lite gladare och mer levande. Färgerna kommer tillbaka. Flygfän börjar surra, det doftar mer. Barna börjar cykla och köra kickabike och kan springa in och ut utan att behöva stanna för att dra på sig en massa kläder.Det är en annan frihet i luften!

På min gata är det som att bo på två helt olika ställen. Helt plötsligt tinar folk fram som man inte pratat med eller knappt sett på ett halvår, man stannar och pratar lite, det blir trevligare!

Men för att våren ska kunna komma måste det som varit ge vika för det nya som vi vill se. Den gamla säsongen är också vacker. Gnistrande sol i slalombacken, eller på skotern på en höjd eller sjö..

Naturen såväl som livet går genom faser, säsonger. Bibeln säger att Gud gjort allt vackert i sin tid. Och lycklig den människa som kan se det goda i livets olika skiften.

För att nå nästa fas nästa säsong, måste naturen såväl som du och jag vara beredda att släppa greppet om det som varit. Det kan vara melankoliskt, till och med sorgligt. Till exempel är jag inne i en mycket speciell fas då barnen är små och det är fullt ös, mycket arbete, lite sömn. Men fantastiskt roligt, utmanade och överfullt av glädje, grin och skrik och kärlek. Det ska bli skönt när dom blir större, men också ledsamt att förlora dessa små underverk av livsglädje som omger en. Som vill busa och skratta. Som vill att man ska trösta och leka. Som vill hålla en i handen när man ska gå till förskolan. Snart behövs man inte på det sättet. Men det kommer något annat och det är sorgligt med föräldrar som inte låter sina barn bli vuxna, man kan inte hålla fast vid något som har passerat.

Att vara människa är att vara bunden till tiden. Säsongerna kommer och går, och så blir vi helt plötsligt äldre och klokare, kanske. Naturens säsonger har alla sin charm. Livets säsonger kan vara mer knepigt, en del är mörka och tunga, andra ljusa och sköna. Men bakom det vi ser finns en annan dimension av verkligheten som vi kan ana men inte fullt ut greppa. Den verkligheten är inte bunden till tiden men inte heller skild från den. Den verkligheten är inramningen av våra liv. Den sätter våra liv in i ett sammanhang och skänker det ett annat djup och skönhet. Vi kan ana den men inte greppa den eftersom vi är begränsade till tid och rum. Men det är svårt att helt förneka den för den är inlagd i människornas hjärtan.

9 Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? 10 Jag såg den möda som Gud har gett människors barn att sträva med. 11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. 12 Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. 13 Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda, då är det en Guds gåva. 14 Jag insåg att allt som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. 15 Det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det förflutna.

Pred 3:11-15

Kanske du har levt i en tid i ditt liv då du inte tänkt så mycket på de eviga tingen? Eller så har du tänkt på dom men argumenterat med dig själv att du inte behöver bry dig om det? Det finns möjlighet för dig att gå in i en annan säsong i ditt liv där du accepterar den eviga verkligheten och låter den få prägla ditt liv. Det kommer innebära en ny säsong i ditt liv, fullt av ett nytt sorts liv, en ny livsglädje, nya dofter, nya erfarenheter, ny skönhet, ett annat djup. Du kommer kunna se på saker, situationer, människor i ditt liv på ett annat sätt, till och med de saker som är svåra. Men för att det ska vara möjligt måste du släppa taget om det som varit. De argument du haft och annat som du använt för att hålla Gud på avstånd.

Det kanske kan låta lika knepigt som det är att föreställa sig hela naturen i full vårprakt en kall, mörk decembermorgon. Men lika fullt som våren kommer kan du få vara med om en ny säsong i ditt liv.

Gud välsigne dig / Kenneth

17 apr tisdag

4 dagar med Jesus

Det var rubriken på det härliga veckoslutet som vi har haft i vår församling med resandeevangelist Ingemar Helmner.

Han har i fyra dagar på tre olika platser sjungit, vittnat och predikat om Jesus.

Ja vad betyder det egentligen att ha en dag eller en kväll eller ett liv med Jesus?

Det börjar väl i alla fall med själv påskens budskap: Jesus uppstod! Han lever!

Det är alltså möjligt att ha Jesus med i livet eftersom han lever och inte är död. Men vi ser ju inte honom som lärjungarna fick göra efter han uppstått. Det är sant men kom ihåg vad Jesus sa: Det är för ert bästa som jag går bort.

Jesus lovade att sända oss en annan hjälpare som återspeglar Jesus precis som Jesus återspeglar Gud Fader.

Vi som kallar oss kristna tror att vi kan leva med Jesus därför att Anden som själv är Gud visar honom för vår inre människa dag för dag. Det är faktiskt till och med så att om inte Anden avslöjar för en människa vem Jesus är så blir det dolt för henne.

Alltså säger vi att vi har Jesus med oss i vardagen. Även fast han inte är här fysiskt just nu. Men bibeln säger att han ska komma igen och samla alla till sig som känner honom.

Känner du Jesus? Det är alltså den viktigaste frågan du kan ställa dig själv.

 

Församlingen fick en utmaning av Ingemar i hans sista samling. Han skickade med en utmaning att be en bön varje morgon innan man börjar med sina andra rutiner:

"Herre sänd idag någon människa i min väg som jag kan få bli till välsignelse för"

Välkommen att kliva på den utmaningen så ska vi se om inte Jesus vill leda oss i människors väg som vi kan få vara till välsignelse för på vår vandring med honom!

Gud välsigne din dag!

22 feb torsdag

Kämpa!

Känns livet motigt för dig någongång då och då?

Troligen är du som jag och dom flesta att du svarar ja på den frågan.

Vet du vad?

Du ska skatta dig lycklig! så säger Jakobsbrevets första kapitel i alla fall:

"Räkna det som ren glädje, mina bröder, när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet.
Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist på något sätt".

Jak 1:2-4

I vår församling har vi under fem veckor läst Jakobs fem kapitel på våra bönesamlingar som vi har på tre platser, Nordmaling, Norrfors och Mjösjöby.

Där har vi fått tampas med en del kraftigt material eller vad man ska säga, som till exempel det som står här ovan.

Jakob säger att den som får kämpa med sin tro genom olika prövningar ska komma ihåg att de för med sig något positivt. Det kan man inte alltid se så lätt när man är inne i svårigheter och det är väl därför som Jakob vill påminna om det.

Så här i OS tider påminns jag också om Paulus ord:

"Vet ni inte att av alla löparna som springer på arenan är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det.
Alla som tävlar måste ha disciplin i allt – de gör det för att vinna en segerkrans som vissnar, vi för att vinna en som aldrig vissnar.
Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften".

1 Kor 9:24-26

Det finns ett moment även i livet som kristen i att träna sig, öva, kämpa. På liknande sätt som kroppen behöver övas behöver vår inre människa tränas. Genom motståndet växer vi oss starkare så att vi inte låter modet falla för minsta motgång. 

Vi blir sådana troende som kan säga; Ja det är tufft nu, men vänta bara, det vänder, vi har sett det förr! Gud är trofast.

Och när vi växer till i tro, uthållighet och goda gärningar så blir vi en gåva till den här världen. Vi kan vara röster av hopp där andra inte ser något hopp. Vi vet att Gud kommer ha sista ordet och därför faller vi inte in i missmod när saker går emot oss. Utan vi gör vad vi kan för att det ska kunna bli lite bättre för oss och för andra.

Känns livet motigt för dig någongång då och då?

Kämpa på! I din kamp växer du dig starkare för varje dag.

/ Kenneth Mattebo

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.