5 aug onsdag

Gästblogg från en av våra missionärer!

Frid! Här kommer en hälsning från en av de missionärer som vi stöder. Vi skulle ha fått träffa honom för ett tag sedan men Corona sätter stopp. Kom ihåg att be för de som arbetar för evangelium i andra länder.

Det finns många substantiv som beskrivs som "levande" i Bibeln, Guds Ord är levande och skarpt, den första människan fick en livsande och blev en levande varelse. Djuren beskrivs som levande varelser också. De troende beskrivs som levande stenar, och Jesus beskrivs som en levande sten ' Kom till honom, den levande stenen, förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. ‘ Första Petrusbrevet 2:4-5

Jag är inte biolog men jag kan notera vissa egenskaper som levande varelser har: de andas, de växer, de förnyas och de har något slags utbyte med sin omgivning. Vi är kallade för "levande stenar", alltså levande stenar i Guds hus, samma hus som kallas för Kyrkan, och med detta menar jag inte kyrkolokalen. Detta innebär att vi är skapade och kallade till att växa i både andlig mognad och styrka, som individer och som grupp. Men vi är också kallade att växa i antal genom att peka på Jesus och göra alla folk till lärjungar. Det är bra att komma ihåg att alla folk behöver inte vara hela jordens befolkning för mig, "alla folk" börjar med de som står närmast mig, familj, grannar, vänner, folk som jag träffar ute i samhället osv Vi har också ett ansvar att nå ut utanför vår bekvämlighets zon och vara vittnen för Jesus i andra kulturer och länder.Jesus talade om vikten av att göra en ljuskälla synlig, man döljer inte ljuset där det inte syns. Han har gett oss som gåvor till varandra inom församlingen så att vi ska stödja, styrka och uppmuntra varandra. Mina nådegåvor är inte för min egen nytta, de är till för församlingen. Och på samma sätt borde församlingen vara ett ljus mitt i samhället, för att sprida kärlek, hjälpa de som har olika behov och för att peka på Jesus. Paulus berättar hur han vill spegla Guds ljus genom att vända sitt ansikte till Honom, det betyder att han vill få sin styrka och ledning uppifrån. På det sättet kan han förmedla det som han har fått till alla de som han träffar både inom och utanför församlingen.En levande sten är som en biologisk cell, den växer och förökar sig för att bygga något större. Jag vill hålla blicken fäst vid Jesus och låta honom komma med tillväxten i mig som levande sten. Det är viktigt att komma ihåg det, det är "Jag" som fäster blicken på Honom men det är "Han" som ger tillväxten.En levande sten växer och interagerar positivt med sin omgivning. Sluta inte växa, sluta inte leva!

/Mario

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.