Du är här:Start > Blogg > Medlemskap?

26 nov tisdag

Medlemskap?

Vad spelar det för roll om man är medlem i en församling som vår eller inte? Vad betyder det ens? Är inte engagemanget det viktiga? Att man faktiskt kommer och är med och stöttar med tid och resurser?

På sätt och vis är det riktigt. Att vara del av en kristen församling är inte bara att skriva på formuläret för medlemsintagning och sedan har man gjort det som förväntas av en. Bibeln är mycket klar med att församlingen består av levande stenar som var och en är ett aktivt stöd för varandra på det unika sätt och med de unika förutsättningar som bara den personen har. Alla behövs och det finns inte egentligen grader av vem som är viktigare än någon annan även om vi får olika uppgifter och ansvar. Ingen kan backa undan och säga att man inte behövs eller att det inte spelar någon roll om man är med och tjänar, hur litet det än må se ut. Gud har nämligen sitt öga vänt till alla dom som med sina hjärtan tjänar honom. Herren ser och belönar allt som du gör även när det verkar som att ingen annan ser eller uppskattar det.

Vi vet också från vad Jesus berättar i Mark kapitel 12 att Gud inte värderar som vi vanligen gör.

41 Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. 42 Där kom också en fattig änka och lade i två små kopparmynt, ett par ören. 43 Då kallade han till sig sina lärjungar och sade till dem: "Jag säger er sanningen: Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. 44 Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt som hon hade att leva på."

Mest avgörande för vår tjänst inför Gud verkar inte vara storleken på gåvan eller uppmärksamheten som gärningen/gåvan får offentligt utan att vi ger villigt och glatt det vi har till Gud. Vare sig det handlar om pengar, de gåvor och talanger vi har eller tid eller annat som vi har att ge. Gud älskar en glad givare!

Ok, men måste man vara medlem i en förening för att vara med och ge och bidra? Nej, men det är ett bättre (mer fullödigt) uttryck för nya testamentets lära om församlingen att man är med och tar ansvar för det församlingen har gemensamt.

Att sitta ihop som levande stenar i ett bygge är både en "andlig" sak och en "materiell, konkret" (pengar, anställningar, fastigheter, städning, fikagrupper osv.) sak. Det andliga är inte det egentligen viktiga och det materiella ett nödvändigt ont. Nej, allt det vi gör tillsammans både det andliga och när vi tar ansvar för materiella saker är uttryck för en och samma kärlek till Gud. Detta gör vi i formen av en förening där alla medlemmar bjuds med att vara med och ta ansvar för och påverka både andligt och materiellt.

Grunden för medlemskapet är dopet som är den avgörande punkt då man mognat till och bestämt sig för att man vill följa Jesus. Genom att var och en personligen har gett Jesus företräde i sitt liv blir det en harmoni i det gemensamma församlingsbygget som hålls samman av den som är huvudet för församlingen: Jesus Kristus.

Välkommen att vara med!

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.