Du är här:Start > Blogg > Lejonet och Lammet

12 nov tisdag

Lejonet och Lammet

Bilderna av Gud i bibeln är långt ifrån entydiga. Tvärtom är de så mångfacetterade att vi kan ha svårt att ta in att det handlar om beskrivningar av en och samma personliga verklighet.

Bredden av bilder och begrepp för Gud utmanar vår vilja att boxa in och kontrollera vad Gud är eller inte är, bör eller inte bör vara. Om vi faller för frestelsen att vilja förenkla saker och ting för mycket, göra Gud enkel och helt begriplig. Då reduceras lätt Gud från den dynamiska verklighet som vi står i respekt, vördnad, lydnad inför. Till en behändig övernaturlig kraft som anpassar sig till våra värderingar.

I en sång som jag lyssnat, sjungit och spelat på ett bra tag nu finns det två bilder av Gud som kan tyckas vara direkta motsatser till varandra. De är tagna från Uppenbarelseboken kapitel 5 där vi läser hur Jesus Kristus både är Lejonet av Juda som har segrat, och lammet som blivit slaktat. Det ryms alltså sanningar om Gud både som segraren som vinner genom kraft och styrka och om Gud som offer för maktens brutala våld. Gud som låter sig brytas ner och genom denna smärtsamma död vinner Gud en evig seger.

Kan vi ha båda bilderna verkliga för oss samtidigt? I våra böner, i våra familjer, vårt församlingsliv?

Gud: Som övervinner ondskan genom att lägga ner allt försvar och låta sig utsättas för våldets logik, utan att öppna sin mun till försvar.

Gud: Som ska döma inte bara ondskan och döden utan alla levande och döda. Vars vrede över ondskan är outhärdlig. Som ryter från sin tron. En stridsman som strider för sitt folk.

Jesus lät sig brytas ner men besegrade döden och uppstod igen. Vi som följer honom är kallade att gå samma väg och inte ta makten i egna händer, lida med honom om det krävs. Det är dock inte samma sak som att acceptera allt som kommer ens väg utan att reagera. Jesus säger till sina lärjungar:

Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Luk 10:19

Det finns en ond verklighet verksam i världen vars mål är att förstöra livet så mycket den kan. Om du är kristen står du under Guds beskydd och har fått Guds auktoritet att i Jesu namn stå emot ondskan när den står vid tröskeln till ditt hus.

Även detta är en naturlig konsekvens av att vi kallar Gud mest av allt kärlek. Guds kärlek är en förtärande eld mot allt som vill förstöra hans goda skapelse.

Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på hela Guds vapenrustning, den innehåller både delar till försvar och till attack (Efesierbrevet kapitel 6).

Gud frid önskar jag er!

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.