15 okt tisdag

Bibeln i händerna på vanligt folk, och nobelpristagare.

En av den protestantiska kyrkans stora stoltheter är att man gav vanliga människor möjlighet att läsa bibeln själva på sitt eget språk. Luther i tyskland, Tyndale och andra i England gick emot kyrklig lag när de översatte bibeln till hemspråket och en del fick betala med sina egna liv för övertrampet.

Protestanterna fortsatte med att översätta bibeln var än man kom och missionerade. Det sågs som en av de viktigaste uppgifterna man hade. I Afrika, skriver teologen Allan Andersson, blev bibeln på det egna språket ett mäktigt verktyg för den inhemska befolkningen att börja kunna formulera sin tro utifrån den egna erfarenheten och den unika situation som man fanns i. Ganska snabbt utmanade man missionärerna västerländska idéer med argument från bibeln.

Resutatet blev en tro som var relevant för vanligt folk. Uttrycket för tron blev format av den speciella miljö där den togs emot och reslutatet är nu odiskutabelt, människor flockas till en tro som går att förstå och leva ut i vardagen. Detta kan man säga har varit styrkan med just pingstvännernas andlighet och bibelsyn.

Men det har också påpekats att det inte är utan problem. I Afrika har man tex motiverat månggifte utifrån bibeln. Det finns även en stor grupp pingstvänner som utifrån bibeln inte accepterar treenigheten. Från Amerika exporteras en märklig blandning av individualiserad kristen tro med den amerikanska drömmen som svårligen går att få i harmoni med hela nya testamentet.

Dessa och andra problem har fått en känd teolog att säga att vi lever i en tid då vi bör ta bort bibeln ur händerna på vanligt folk! Just för att vissa missförstånd ska kunna rätas ut. (Det man menar med detta skarpa förslag är ungefär att folk behöver läsa och leva ut bibelns budskap i gemenskap med andra och inte se sig själv som den största auktoriteten för tolkning.)

Missbruk till trotts är jag övertygad om att det var och är helt rätt att sprida bibeln överallt. Det som behövs är alltid det ramverk av gemenskap, reflektion, bön, mognad m.m Som bibeln själv förutsätter för att vi ska kunna formas till likhet med Jesus som är det levande ORD som är målet för alla andra bibelord.

Två år i rad nu har Nobels fredspris delats ut till en pingstvän från Afrika som lever sitt liv i Jesu efterföljd. På mycket olika sätt har deras tro fått dem att göra ett så stort kärlekens och fredens avtryck i sina miljöer att världen inte kan ignorera dem.

Det går inte annat än att vara stolt över de män och kvinnor som vigde sina liv åt att sätta bibeln i händerna på vanligt folk.

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.