1 okt tisdag

Greta klimatet och bibeln

Från att sitta själv med ett plakat framför Sveriges Riksdag på
fredagar har Greta Thunberg nu blivit ett fenomen som har hela världens
uppmärksamhet. Och som känslorna svallar!

En del vuxna bara kan inte hålla tillbaka sitt förakt över en ung tjej som
dömer ut vuxenvärldens hantering av det som kallas klimatkrisen. De bara måste ha en åsikt om varför man inte behöver lyssna, eller varför hon ska vara tyst. Det handlar om hennes mentala hälsa eller förmåga förstå konsekvenserna av det hon säger, eller senast att hon är en bortskämd unge som borde gå tillbaka till skolan.

Medan andra tycker att hon på det stora hela beskriver verkligheten med en berömvärd passion.

Kristna som möter Greta och larmet om ett hot mot klimatet vill gärna hamna som folk i allmänhet i två läger och tar med sig sin syn på världen och Gud in i resonemanget. Jag vill kommentera en religiöst formad klimatskpeticism som jag
anser vara ödesdiger.

Den säger ungefär att det inte spelar så stor roll vad vi gör med världen eftersom bibeln redan har avslöjat (klart och tydligt..) vad som kommer att ske och detta
kommer att inträffa vare sig någon arbetar för eller emot ett bättre
klimat. Med denna position kommer ofta också ett cyniskt avfärdande av
både forskningen som säger att klimatet påverkas negativt av människlig aktivitet och sedan ibland också ett avfärdande av vår enskilda eller kollektiva förmåga att göra något betydande för att förändra miljön globalt.

Notera att inga av dessa argument behöver ha med varandra att göra. Men inte
sällan hör man dem ändå efter varandra som att de följer varandra logiskt, det gör de inte.

Sedan kommer ett bedrövande behov av att ge en sorts förklaring till att denna forskning kommit fram. För om den inte har någon empirisk
bas så måste det vara andra krafter som skapar och livnär dessa idéer. Och kristna har i sin tankearsenal inte långt till att hitta sådana bakomliggande krafter.

Det måste vara lögnens fader själv som ligger bakom dessa rön och som använder rädslan som nu gror för att föra fram sin plan att samla hela världen under antikrist välde.

Några tankar om varför jag tycker man tänker fel:

Konsekvensen blir passivitet, det spelar (nog) ingen roll vad vi gör så vi gör inget. Forskningen är oklar så därför går vi inget. Det spelar ändå ingen roll så därför gör vi inget.

Att Gud vet och har bestämt vad som kommer att ske fritar inte människan från sitt ansvar att göra det bästa hon kan av det som hon har framför sig. Vi måste predika till alla oavsett vad de kommer att säga. Vi måste göra gott mot alla även om de hånar oss. Vi måste arbeta för en fredlig värld även om det är brinnade krig runtomkring oss. Samma logik gäller vårdandet av Guds goda skapelse.

Man kan hävda att det finns osäkerhet om huruvida det är människan som ligger bakom uppvärmingen av planeten som vi nu ser och ändå förstå att vi bör göra så gott vi kan för att städa upp vårt nedsmutsande av planeten. Det borde till och med vara en självklarhet för kristna att tänka så utifrån Guds uppdrag till oss att vara vårdtagare av Guds skapelse.

Att förstå detta gör inte att man skrivit på en intresseanmälan till föreningen för antikrists övertagande av jorden (där det ryktas att påven är sekreterare).

En hel del omläsning behöver också göras om man menar att bibeln klart och tydligt säger att skapelsen kommer att gå under, förintas, och att det därför inte har någon betydelse vad vi gör med den. Talet om tidens slut i bibeln är av allt jag kan förstå inte förmedlat genom att ge ord för ord entydiga beskrivningar. Det tillhör en genre som tvärtom är medvetet kryptisk, full av bildspråk, metaforer och anspelningar som kan ha många bottnar.

Däremot talar hela bibeln om en Gud som skapade en god värld som återspeglar vem Gud är. Och som Gud en gång har tänkt att återupprätta till den härlighet som den hade från början. Och det kommer att ske genom stora svårigheter, genom katastrofer och nöd. Det kommer att ske trots makter som försöker förstöra och förnedra Guds verk och som kommer pröva vår överlåtelse till Gud.

Så om du är kristen och irriterar dig på klimativrarna. Sluta med det och gör istället rätt mot naturen av de skäl som bibeln ger. Gör någon samma sak av en annan anledning så var glad för det, du behöver inte dela deras världsbild.

/Kenneth

Om bloggen

Här skriver församlingens pastor Kenneth Mattebo.