Välkommen till Nordmalingsbygdens Pingstförsamling!

Alla välkomna!

We are part of the pentecostal movement in Sweden
Let us know if you need interpretation.